„INNOVATÍV EREDETVÉDELMI TECHNOLÓGIA KÖLTSÉGHATÉKONY KIALAKÍTÁSA A FOLKEM KFT-NÉL” című projekt
( kód: GOP-1.3.1-11/A-2012-0006 )

A kivitelezés ideje: 2012.03.01 - 2013.02.28
Kedvezményezett neve: Folkem Nyomdaipari és Szolgáltató Kft

„A projekt az  Európai Unió támogatásával  az Európai Regionális  Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg„ 

A beruházás során egy új Starfoil 1050-HS automata fólianyomó, domborító és stancoló gépet szerzett be, és állított üzembe 2012. június hónapban.

A belföldi piacon egyre nagyobb vevői igény jelentkezett az elérhető, költségtakarékos ugyanakkor kiváló minőségű eredetvédelem iránt. Ezen igények kielégítése érdekében olyan eljárás fejlesztését tűzte ki célul a Folkem Kft, amely megfelel a vevői követelményeknek.

A projekt megvalósítása során olyan költséghatékony technológiai innováció került megvalósításra, amely mind a hazai kis és középvállalkozások ( jellemzően szépségipari, gyógyszeripari, egyedi termékeket előállító magyarországi kis és közép vállalkozások) mind a multinacionális vállalatok részére egyedi megoldást kínál a termékek eredetvédelme terén.

Az innovációs folyamat eredménye kettős : egy részt beruházás, másrészt pedig K+F tevékenység, amely az eredetvédelmi technológia kialakítását foglalja magába. Egyrészt megvalósul egy technikai innováció, mely egy darab új Starfoil 1050-HS automata fólianyomtató és domborító és stancoló gép beszerzését foglalja magába. Másrészt a Kft. alkalmazottai által már birtokolt szaktudásra épített szakmai innováció megvalósítása, amely magába foglalja az egyedi holografisztikus jel kialakításának sematikus folyamatát. A sematizált folyamat eredményeként létrejött eljárás az alapja valamennyi egyedi vevői megrendelői igény kielégítésének.

A projekt eredménye a technika fejlesztésen túl az, hogy a megvalósítást követően a a technológián realizálható árbevétel várhatóan jelentősen növekedni fog. A projekt eredménye továbbá, azon túl, hogy segíti a vállalkozás foglalkoztatott állományi létszámának megőrzését, létszámnövelésre is lehetőséget adott.

 

 

Közremûködõ szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.


 

 
Szchenyi 2020 | Eurpai Regionlis Fejlesztsi Alap