Nyertes EU pályázatok
Gyártókapacitás növelő beruházás a Folkem Kft-nél

Gyártókapacitás növelő beruházás a Folkem Kft-nél - SAJTÓKÖZLEMÉNY

 
Kapacitásbővítő beruházás az Folkem kft-nél

FOLKEM Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapacitásbővítő beruházás az Folkem kft-nél

Eredményesen befejeződött a „Szerszámgépgyártó-kapacitás fejlesztése a Folkem Kft. debreceni székhelyén” című projekt

A Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása keretében sikerrel pályázott és 15,35 millió Ft összegű támogatás nyert a FOLKEM Kft.; az 50% támogatási intenzitású projekt keretében a társaság fő tevékenységének, a könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás a fejlesztése valósult meg, új gép beszerzésével. A GINOP-1.2.2-15-2015-01586 azonosító számú beruházás 2016 november 18. án fejeződött be.

A fejlesztés eredményeként a FOLKEM Kft. könyvkötés és kapcsolódó szolgáltatásának korszerűsítése valósult meg egy darab, új gép beszerzésével. A társaság a beruházás keretében 1 db STO átmenet nélküli magnézium lemezt kimaró gépet vásárolt.

Az új gép beszerzése a Folkem Kft. felé érkező, folyamatosan növekvő vevői igények gyorsabb, pontosabb, gazdaságosabb kielégítését biztosítja a jelen és a jövőbeni viszonylatoknak megfelelően. Ennek eredményeként a vállalkozás megerősíti és növeli piaci pozícióját a piacon. Az új gép beszerzése mind gyártási növekedés, mind költségcsökkentés oldalon hozzájárul az üzleti eredmény és hozzáadott érték növeléséhez.

A gépbeszerzéssel elérhető Folkem Kft. korábbi termelési kapacitásának többszörösére növekedése, mivel az új eszköz nagyobb mennyiségben nagyobb termékeket képes gyártani. Az új gép maximális gyártási mérete 800x800 mm. A termelés fajlagos költségei csökkentek, mivel adott idő alatt több terméket állíthat elő a vállalkozás, amihez egyúttal kevesebb környezetszennyező anyagot is használ fel. A Kft. így képes lesz a megrendelő partnerek által szabott vevői igények kielégítésére. A Folkem Kft. piaci pozícióját stabilizálja és megerősíti.

Az új gép technológiájának köszönhetően egészségesebb munkakörülményeket biztosít a Folkem Kft. dolgozói számára. Továbbá kevesebb veszélyes anyagot termel, így kevésbé környezetszennyező, amely hatás értéke felbecsülhetetlen. Kapacitásnövelés révén képes a Kft. kielégíteni a folyamatosan növekvő megrendelői igényeket, ezzel stabilizálja piacon elfoglalt helyét, növeli a vállalkozás presztízsét. A megrendelőkkel eddig kialakult bizalmas partneri kapcsolat tovább erősödhet.

A fejlesztésnek köszönhetően a társasági gazdasági teljesítménye növekedett, ami hozzájárul a hosszú távú fenntartható növekedéséhez is, mivel erősíti a vállalkozás gazdaságban betöltött szerepét, piaci pozícióját és segít a társaság munkahely megtartó képességének további fenntartásában és erősítésében

A fejlesztésről a társaság honlapján www.folkem.hu kaphatnak bővebb tájékoztatást.


 

 

„INNOVATÍV EREDETVÉDELMI TECHNOLÓGIA KÖLTSÉGHATÉKONY KIALAKÍTÁSA A FOLKEM KFT-NÉL” című projekt
( kód: GOP-1.3.1-11/A-2012-0006 )

A kivitelezés ideje: 2012.03.01 - 2013.02.28
Kedvezményezett neve: Folkem Nyomdaipari és Szolgáltató Kft

„A projekt az  Európai Unió támogatásával  az Európai Regionális  Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg„ 

A beruházás során egy új Starfoil 1050-HS automata fólianyomó, domborító és stancoló gépet szerzett be, és állított üzembe 2012. június hónapban.

A belföldi piacon egyre nagyobb vevői igény jelentkezett az elérhető, költségtakarékos ugyanakkor kiváló minőségű eredetvédelem iránt. Ezen igények kielégítése érdekében olyan eljárás fejlesztését tűzte ki célul a Folkem Kft, amely megfelel a vevői követelményeknek.

A projekt megvalósítása során olyan költséghatékony technológiai innováció került megvalósításra, amely mind a hazai kis és középvállalkozások ( jellemzően szépségipari, gyógyszeripari, egyedi termékeket előállító magyarországi kis és közép vállalkozások) mind a multinacionális vállalatok részére egyedi megoldást kínál a termékek eredetvédelme terén.

Az innovációs folyamat eredménye kettős : egy részt beruházás, másrészt pedig K+F tevékenység, amely az eredetvédelmi technológia kialakítását foglalja magába. Egyrészt megvalósul egy technikai innováció, mely egy darab új Starfoil 1050-HS automata fólianyomtató és domborító és stancoló gép beszerzését foglalja magába. Másrészt a Kft. alkalmazottai által már birtokolt szaktudásra épített szakmai innováció megvalósítása, amely magába foglalja az egyedi holografisztikus jel kialakításának sematikus folyamatát. A sematizált folyamat eredményeként létrejött eljárás az alapja valamennyi egyedi vevői megrendelői igény kielégítésének.

A projekt eredménye a technika fejlesztésen túl az, hogy a megvalósítást követően a a technológián realizálható árbevétel várhatóan jelentősen növekedni fog. A projekt eredménye továbbá, azon túl, hogy segíti a vállalkozás foglalkoztatott állományi létszámának megőrzését, létszámnövelésre is lehetőséget adott.

 

 

Közremûködõ szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.


 

 

„INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉS A  FOLKEM  KFT DEBRECENI SZÉKHELYÉN” című projekt
( kód: GOP-2.2.1-09/1-2010-0034 )

„A projekt az  Európai Unió támogatásával  az Európai Regionális  Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg„ 

A projekt célja: a vállalkozás jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és technológiai megoldások hatékony alkalmazásával.
A projekt keretében a modern termelési környezet kialakításához kapcsolódó négy funkcionális célterület fejlesztése történt meg.
A projektnek  köszönhetően  megtörtént az informatikai eszközállomány  fejlesztése ( irodai és üzemi  hardver berendezések beszerzésével és   számítógépek  működéséhez szükséges irodai szoftverek beszerzésével ) és megvalósult a teljes körű hálózati kapcsolat kialakítása, valamint  kiépítésre került a négy modulból álló rendszer.

Ezen modulok:

  • Vállalati CRM, értékesítési terület;
  • Gyártási terület;
  • Beszerzési és Logisztikai terület;
  • Pénzügyi, számviteli terület;

A modulok   a  bevezetett új  ClokWork Enterprise ügyviteli rendszer  és a File’s Sys számviteli információs rendszer alkalmazásával működnek.

A projekt során beszerzett berendezéseken a szoftverek használatának  betanítása 2011. szeptember 30-án  befejeződött.

A projekt eredményei:
Valamennyi kiépített modul szervesen szolgálja a projekt legfőbb célját a társaság infokommunikációs fejlesztését és ezáltal a jövedelmezőség hosszú távú javítását.

Közremûködõ szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.


 

 

„Frézelő és gravírozó gép beszerzése a FOLKEM Kft. debreceni nyomdájába”

címû projekt (kód: GOP-2.1.1-09/A/2-2010-0333)

A társaság a projekt keretében 1 db ESC High Press cilinderes szitanyomógépet, 1 db ESC High Press berakóművet és 1 db UV-szárítót vásárolt.

A Kft. jelenleg a felületnemesítés területén teljes körű szolgáltatást nyújt a megrendelői számára. Ezen új gépek beszerzésével és üzembe állításával mindazon megrendelői igényeket ki tudja a társaság elégíteni, amelyek a lakkozási tevékenységen túl, a már meglévő berendezések kapacitásának lekötését is növelik. Így a megrendelő által a céghez hozott terméken egy helyen az összes felület megmunkálási tevékenységet el tudják végezni.

A beszerzés legfontosabb eredményei:

  • a berendezés B/2-es méretű, amely a szitázás anyagköltségét, és műveleti költségét is jelentős mértékben csökkenti, a költségcsökkenésnek köszönhetően az eredményesség is javul, a már meglévő B/1 méretű géphez képest.
  • az UV-lámpa mérete miatt az energia igény is csökken, így környezet kímélőbb a termelés
  • gyorsabb, nagyobb kapacitással rendelkezik
  • jelentős bevétel növekedést eredményezett a cégnél a gépek beszerzése a megrendelői igények növekedése miatt
  • alakkozási tevékenység anyagszükséglete igen alacsony, így a termelt hozzáadott érték magasabb, mint az átlagos nyomdaipari tevékenységé, ez pedig átlagon felüli eredmény növekedést hoz
  • a társaság a foglalkoztatott munkaerő létszámát folyamatosan növeli, 2009-ben 23 fő volt, 2010-ben 26 fő volt az alkalmazotti létszám.

A megvásárolt berendezések 2011. április 08. napján kerültek üzembe helyezésre, azóta folyamatosan működnek, várhatóan kapacitáskihasználtságuk az év végéig rendkívül magas lesz (figyelembe véve az eddigi és a folyamatosan érkező megrendeléseket).

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Közremûködõ szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.


 

 

"Nyomdaipari Technológiai Korszerűsítés a Folkem Kft. Debreceni Székhelyén"

címû projekt (kód: GOP-2.1.1-11/A-2011-0079)

A projekt keretében 1 db új frézelő és gravírozó gép beszerzése valósult meg annak tartozékaival.


HSC 850 típusú frézelő- és gravírozó gép adatai:
Feszítő asztal: GGL-25 precíziósan csiszolt kivitel.
Feszítő asztal nagysága: X=800 mm, Y=1000 mm
Külső méret: szélesség: 1650 mm, mélység: 2500 mm, magasság: 2500 mm.

A feszítő asztal méreteinek megfelelően akár B/2 méretű vésetek is készíthetőek.Emellett lehetőség van (a 4. tengely beépítésének előkészítése a gépen megtörtént) a rotációs aranyozó szerszámok készítésére is amennyiben piaci igény mutatkozik.
A megnövekvő belföldi kereslet és partnereink egyre rövidebb határidő igényeinek maximális kielégítése miatt a már meglévő rézvéset készítő kapacitásunk bővítése vált szükségessé.

A kapacitás bővítés a fenti típusu új frézelő és gravírozó gép beszerzésével valósult meg.
A beruházás következtében lehetővé vált, hogy a megrendelői igényeket magas színvonalon és biztonságosan tudjuk kielégíteni, továbbá egy időben több megrendelést is képesek vagyunk teljesíteni, rugalmasabb vállalási határidőkkel.

 

Közremûködõ szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.

Kedvezményezett: Folkem Kft., 4002 Debrecen, Domokos Márton kert 47/B.


 

"Gépbeszerzés a Folkem Kft debreceni telephelyére"

címû projekt (kód: GOP-2.1.1/A-2007-0715)


A Projekt keretén belül cégünk a FOLKEM Kft. eszközbeszerzési céllal nyújtott be pályázatot. A beruházás során beszerzésre került egy Frézelõ és gravírozó gép, egy Szúrószerszámos fazonsimító Köszörû gép, és egy Elektrohidraulikus Patricakészítõ gép.

A gépbeszerzéssel olyan új technológia került bevezetésre amely szervesen kapcsolódik a jelenlegi tevékenységünkhöz –az aranyozás és domborítás technológiájához, pontosabban ezek nyomóforma készítéséhez.

A berendezések 2008. június hónap második felétõl mûködnek üzemszerûen és az eddigi tapasztalatok nagyon biztatóak.

A beruházás eredményeképpen cégünk – terveinknek megfelelõen – a rendkívül telítet nyomdaipari piac területén ki tudja terjeszteni tevékenységét olyan nyomdákra és egyéb ipari cégekre is ahová eddig nem jutott el, és ezáltal megerõsíti helyzetét a piacon.


 


Szchenyi 2020 | Eurpai Regionlis Fejlesztsi Alap